Ook vluchtelingen starten een eigen zaak

Vluchtelingen besluiten steeds vaker om een eigen zaak te beginnen in Vlaanderen. Muataz, Oscar, Samer, en Maha zijn voorbeelden van de nieuwe generatie zelfstandigen. Zij slaagden er het afgelopen jaar in om succesvol een eigen onderneming  te starten. Project AZO! hielp hen daarbij. 

Veel mensen dromen van een eigen zaak. Je bent eigen baas en kan van je passie je werk maken. Ook onder vluchtelingen zijn er heel wat mensen met ondernemingszin. Mede dankzij de inspanningen van Project AZO!  is het aantal mensen met een migratie-achtergrond dat zelfstandig ondernemer is, de laatste jaren fors gestegen. 

Project AZO! is een partnerschap van verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van vluchtelingen bij het starten van een eigen onderneming. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).

VLUCHTELINGEN DIE DANKZIJ AZO! ZIJN GESTART ALS ZELFSTANDIGEN

  • In Oost-Vlaanderen startte Maha enkele maanden geleden een winkel met Arabische specialiteiten. Maha was leerkracht Engels in Syrië, maar moest met haar echtgenoot en drie kleine kinderen voor de oorlog vluchten. Via Turkije en Griekenland kwam ze naar België. ‘Ik kon mijn winkel in Zottegem opstarten dankzij de hulp van AZO! Mijn trajectbegeleider gaf me veel informatie en advies en begeleiding bij het uitstippelen van een marketingstrategie.' Lees het volledige verhaal hier.
  • In Antwerpen wil Oscar Guti met Pandime bedrijven in contact brengen met sociale organisaties en projecten die op zoek zijn naar kapitaal. 'Ik wil de markt veroveren met een nieuwe vorm van marketing.' Oscar is een ervaren ondernemer. In zijn geboorteland El Salvador richtte hij drie verschillende bedrijven op . Kort nadat Oscar naar België vluchtte, begon hij ook hier met steun van AZO! voor zichzelf. Lees het volledige verhaal hier.
  • In West-Vlaanderen leidt Muataz al twee jaar het restaurant Taboulé met Libanese en Syrische specialiteiten. Hij is 35 jaar, was ingenieur en vluchtte in 2011 uit Homs in Syrië. Sinds zes jaar woont hij in België. Na één jaar werd hij erkend als vluchteling en mocht aan de slag bij het OCMW. Daar kwam hij vaak in contact met toeristen die Brugge bezochten. ‘Toen kreeg ik het idee  een eigen restaurant te openen in Brugge.' Lees het volledige verhaal hier.
  • In Limburg opende Samer vier maanden geleden zijn kapperszaak dicht bij het treinstation van Sint-Truiden. Hij vluchtte enkele jaren geleden uit Irak naar België. Toen hij erkend werd als vluchteling ging hij op zoek naar werk. Omdat hij in zijn thuisland al heel wat ervaring als kapper had opgedaan, besloot hij met de hulp van het project AZO! een eigen onderneming te starten. ‘AZO! gaf mij veel advies op het vlak van marketing en reclame. Dankzij het project kon ik mijn zaak opstarten.' Lees het volledige verhaal hier.

MET DE STEUN VAN

Project AZO! is een samenwerking van Stebo, Starterslabo’s, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Microstart, Unizo, Exchange vzw, Smart, iDrops, Zenitor, SYNTRA Vlaanderen, VDAB en Agentschap Inburgering en Integratie.

PROJECT AZO!

AZO! heeft in iedere Vlaamse provincie medewerkers. Elke kandidaat ondernemer wordt gelinkt aan een lokale trajectbegeleider. Die gaat in een kennismakingsgesprek na wat de plannen, ambities en kwaliteiten van de vluchteling zijn. Is het ondernemingsidee haalbaar?  Heeft de vluchteling de nodige  ervaring en de vereiste ondernemerscompetenties? Tijdens het intensieve traject dat daarna volgt, wordt de vluchteling klaar gestoomd voor het ondernemerschap.

"Het is belangrijk dat vluchtelingen met ondernemingszin inzien dat ondernemen in Vlaanderen een valabele optie is, mits een goede voorbereiding," zegt coördinator Frank Maleszka van Project AZO!. "Velen hebben ondernemerservaring in het land van herkomst, vaak in een minder formele setting. Het project AZO! wil deze kennis inzetten op de Vlaamse arbeidsmarkt."

Minder dan twee jaar na de start van het project heeft AZO! 232 vluchtelingen intensief begeleid waarvan er twintigtal ook effectief ondertussen opgestart zijn als succesvol ondernemer zoals Maha, Oscar, Muataz en Samer.

Project AZO! ging begin 2017 effectief van start. Onlangs werd besloten om het project te verlengen tot eind 2019 en de doelgroep van vluchtelingen uit te breiden met inburgeraars.

INFO VOOR DE PERS

Project AZO! wordt financieel mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).